Feng Shui

 

Feng shui

 

Feng shui är en flera tusenårig kinesisk lära vars grundtanke är att allt består av energi – chi.

 

Vi påverkas mer än vi tror av vår omgivning, antingen vi är medvetna om det eller inte. Genom att använda sig av Feng shui så kan man balansera både inom- och utomhusmiljöer, lära sig vilka vägar energin tar och hur den påverkar vårt fysiska, känslomässiga och själsliga välbefinnande.

 

Mycket av Feng shui grundar sig på sunt förnuft och vi har en naturlig förmåga inom oss där vi känner vad som är mer eller mindre gynnsamt.

 

Feng shui är en spännande blandning av inom- och utomhusmiljöer, arkitektur, psykologi och filosofi.

Webmaster: Elin Theng