I hemmet

 

I hemmet

 

Alla vill ju ha ett hem där man känner sig trygg och kan hämta kraft. Genom att använda sig av de olika verktygen inom Feng shui, så kan man påverka sitt liv och sin omgivning.

 

En konsultation går till så här:

 

När datum är bokat så får kunden ett frågeformulär som bör fyllas i så noggrant som möjligt. Tillsammans med en skiss över bostaden skickas detta tillbaka till mig. Därefter analyserar jag skissen och ritar Baguan.

 

Själva konsultationen tar 2-3 timmar och vi gör tillsammans en rundvandring i hemmet.

 

Jag gör sedan en sammanfattning som jag skickar till kunden och återkopplar sedan per telefon efter en månad för att höra hur det gått.

”Ett hem ska leva med oss.

Det ska spegla oss nu och vart vi är på väg,

inte vem vi har varit!”

 

Välkommen att kontakta mig för mer information.

Webmaster: Elin Theng